anbi gegevens

Stichting Nachtkus

Oprichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer52.947.963,00.

RSIN/ fiscaal nr.:8506.79.175

IBAN:  NL06RABO 0142.8853.12

Website:http://stichtingnachtkus1.wordpress.com

Doelstelling

Stichting Nachtkus is een stichting die opkomt voor mensen die niet meer kunnen slapen van ellende. We helpen niet door jarenlang geld te geven, maar door per situatie te beoordelen hoe de betreffende persoon of groep zelf de toekomst weer in eigen handen kan krijgen.

Zo zoekt Stichting Nachtkus bijvoorbeeld samen met mensen naar structurele (inkomsten)bronnen om hen op zo kort mogelijke termijn weer een onafhankelijke positie te geven.

De Stichting gaat voor de komende periode on hold. We zullen ons oriënteren om nieuwe mogelijkheden en kansen. Vandaar dat u geen nieuw beleidsplan voor het komende jaar aantreft.

Contact:  stichtingnachtkus@hotmail.com

Bestuur

Mw. T. Faber

voorzitter

Mw. G. Visser

Secretaris en penningmeester

Mw. M.M. Meinderts

bestuurslid

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Alle donaties worden door stichting Nachtkus uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn. Het bestuur werkt volledig onbezoldigd. Stichting Nachtkus heeft er bovendien voor gekozen om de organisatie in te richten als een gecertificeerde organisatie. De kosten die door stichting Nachtkus gemaakt worden ten behoeve van promotionele doeleinden (website, drukwerk) zijn in de jaarrekening volledig inzichtelijk en transparant en worden niet betaald uit donaties bestemd voor concrete hulp.

Beleidsplan:

De Stichting gaat voor de komende periode on hold. We zullen ons oriënteren om nieuwe mogelijkheden en kansen. Vandaar dat u geen nieuw beleidsplan voor het komende jaar aantreft.

Overige

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting omdat het een

stichting betreft met een A.N.B.I.-status.


Financieel 2019 Saldo
2948,-
Ontvangen donaties2035,-
Betaald aan bank en website– 140,-
Betaald aan project voor kleine groentekassen kassen in Moldavië
– 4500
Saldo 31-12-2019343,-
Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan onze bijdrage aan Moldavië.

Fijn dat we met jullie hulp, daar het verschil mochten maken.

Saldo 1-1-2018 3984,62
 
 Diaconale donaties                            
1.106,63
 betaalde website-KvK  en bankkosten                             –
– 143,25
 betaald aan ouderen Moldavië                         – 
4.000,00
ontvangen donaties voor nieuw project
kleinere kassen Moldavië

2000
Saldo 31-12                          
2.948,00
 
Saldo 1-1-2017 3291,25
Ontvangen donaties907,50
Bank /website kosten -214,13
3984,62
Saldo 1-1-2016 1733,36
Ontvangen donaties /Sponsor een pake of beppe80,-
Donaties van diaconale collectes kerken1556,40
Kerstactie 2015 opbrengst245,-
Bank- website kosten– 323,60
Saldo 31-12-20163291,25